Arbo arts Hoofddorp

Arbo arts in Hoofddorp met een team van deskundigen

Een arbo-arts in Hoofddorp hoort dagelijks het geronk van veel landende en opstijgende vliegtuigen, en weet wat dat voor alle omwonenden betekent: economische dynamiek en de daarbij horende stress. De dynamiek eist fitheid van het personeel, en gezondheid van de onderneming. Een arbo-arts kan een ondernemer hierin bijstaan door een juiste arbo-beleid te realiseert.

 

Arbo-beleid is een verplichting

Ondernemers hebben, in Hoofddorp of waar dan ook, de verplichting om contact te hebben met een arbo-arts. Deze arts kan een ondernemer helpen bij het realiseren van zijn wettelijke plicht om een arbo-beleid te voeren. Onderdelen van het arbo-beleid zijn:

  • Risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Bedrijfshulpverlening
  • Verzuimbeleid
  • Periodiek medisch onderzoek (PMO).

 

Team van deskundigen

Arbo-arts Ruud Brans is in Hoofddorp en kan voor bedrijven in het hele gebied van de Haarlemmermeer, van Haarlem tot en met Schiphol, het arbo-beleid vormgeven. Ik doe dat met een heel team van deskundigen. Zo'n samenwerking van professionals, die soms zeer gespecialiseerd zijn en soms juist heel all-round, geeft een ondernemer de zekerheid dat er continuïteit zit in het werk. Dat draagt direct bij aan een economisch gezonde situatie.