Arbo arts Schiphol

Een arbo-arts die werkt op Schiphol kan zijn handen vol hebben aan controles, diagnoses en adviezen. Zaak is om de aanpak van ziekteverzuim heel overzichtelijk te houden, met als doel dat medewerkers zo veel mogelijk in goede gezondheid en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven. Ten voordele van de werkgever én de werknemer zelf.

Arbeidsomstandigheden

Dat is in een notendop mijn visie op de rol van een arbo-arts. Dienstbaarheid aan werkgever én werknemer. Want als het gaat om ziekte en gezondheid lopen hun belangen parallel. Een werknemer moet ervan op aankunnen dat de arbeidsomstandigheden voor hem zo goed zijn als redelijkerwijs mogelijk is. Een werkgever mag dan rekenen op een maximale inzet van het personeel.

Als arbo-arts werkzaam op onder meer Schiphol, weet ik uit ervaring waar het kan wringen tussen de belangen van werknemers en ondernemer. Ik weet waar en hoe er extra druk kan komen op personeel, met het risico op uitval door verzuim. Daarom kan ik vrij vlot komen met bruikbare suggesties om de arbeidsomstandigheden optimaal te houden of te krijgen.

Preventief

Een arbo-arts werkt bij voorkeur preventief. Voorkómen van kwetsuren is altijd veel beter dan het genezen ervan. Preventie kan bestaan uit onder meer de ergonomisch verantwoorde inrichting van een werkplaats of kantoor, het aanpassen van werkprocessen of het bijscholen of instrueren van werknemers. Voor al deze zaken kunt u een beroep op ons doen.