Arbodienst Haarlem

Onze arbo-dienst, gevestigd in de nabijheid van Haarlem, levert voor bedrijven de 'zorg voor gezondheid' die nodig is om tot optimale prestaties te komen. Verzuimbegeleiding, keuringen, risico-inventarisatie, persoonlijke tests, spreekuur, advisering en verder alles wat u van een goede arbo-dienst mag verlangen: arbo-arts Ruud Brans levert het allemaal.

Ervaring en deskundigheid

Onze arbo-dienst, die werkzaam is in en rondom Haarlem, is samengesteld uit deskundige professionals. Aan het hoofd staat Ruud Brans, die als bedrijfsarts ervaring heeft opgedaan in diverse bedrijfstakken. Hij werkt nauw samen met een groep zelfstandige bedrijfsartsen en andere arbo-deskundigen, zoals een veiligheidsdeskundige en een ergonoom. Deze samenstelling waarborgt deskundigheid en continuïteit.

Preventie

Een arbodienst wordt soms pas ingeschakeld als er al problemen zijn ontstaan. Uiteraard kunt u ons dan te hulp roepen, en de kans is groot dat wij u er weer bovenop kunnen helpen. Een goede arbodienst werk vooral pro-actief, en dus preventief, en dat is onze aanpak. Bij voorkeur nemen wij de arbeidsomstandigheden vooraf goed in ogenschouw. Indien nodig of gewenst doen wij suggesties om de sfeer binnen uw bedrijf in de omgeving van Haarlem verder te verbeteren. En dit allemaal omdat wij weten hoe deze verbeteringen kunnen bijdragen aan de beste prestaties die u van uw personeel kunt verwachten.