Arbodienst Hoofddorp

Zoekt u een arbodienst in Hoofddorp, dan kunt u uitstekend terecht bij Ruud Brans. Met de deskundigheid en bevoegdheden van een bedrijfsarts kan ik ook optreden als arbo-arts, en met een heel team van deskundigen vormen wij een complete arbo-dienst. Deze deskundigen zijn, naar gelang de behoefte, allround of juist specialist op bepaalde gebieden.

Arbodienst: verzuim voorkomen

Een arbodienst heeft in Hoofddorp te maken met dezelfde eisen en problemen als elders in het land. Al is Hoofddorp wel een zeer dynamische regio, waar stress-gerelateerd verzuim vaker voor kan komen dan uitval door zwaar of vuil werk. Met mijn uitgebreide ervaring in een reeks van bedrijfstakken herken ik snel de specifieke klachten die verband houden met uiteenlopende soorten werk. In alle gevallen is mijn opdracht dezelfde: verzuim zien te voorkomen.

Keuringen en PMO

Onze arbodienst biedt uiteraard als service het verrichten van diverse, al dan niet wettelijk verplichte keuringen. Voor specifieke beroepskeuringen kunnen wij in en rondom Hoofddorp beschikken over een team van deskundigen die deze keuringen mogen uitvoeren. Met een PMO, Preventief Medisch Onderzoek, kunnen wij de fysieke en psychische gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen.