Arbodienst Schiphol

Een arbodienst die opereert op Schiphol heeft primair als taak om bedrijven behulpzaam te zijn om alle medewerkers in volle gezondheid aan het werk te houden of te krijgen. Deze dienst kan ik u leveren. En wel in de hoogste kwaliteit, omdat ik tevens bedrijfsarts ben en nauw samenwerk met een groep gespecialiseerde of juist allround arbo-deskundigen.

Eigen regie

Als arbo- en bedrijfsarts ben ik een groot voorstander van het 'eigen regie-model'. Daarbij voert u zo veel mogelijk zelf de regie bij de begeleiding van werknemers die zich ziek melden. U stuurt als het ware de arbodienst aan. Dit eigen regie-model heeft wat mij betreft sterk de voorkeur boven een aanpak waarbij sprake is van tussenkomst van een al dan niet externe case-manager.

Verzuimbegeleiding

Onze arbo-dienst kan bedrijven rond Schiphol bijstaan met adviezen om arbeidsongeschiktheid te helpen voorkomen. Met een uitgekiend programma voor verzuimbegeleiding helpen wij het aantal ziektedagen zo beperkt mogelijk te houden.

Een goede arbodienst werk zeker ook preventief. Wij nemen de arbeidsomstandigheden onder loep, helpen desgewenst bij het uitvoeren van een RIE (risico-inventarisatie en evaluatie) en doen suggesties voor het verbeteren van de sfeer binnen het bedrijf. Al deze zaken dragen bij aan optimale prestaties van uw personeel.