Bedrijfsarts Haarlem

Een goede bedrijfsarts voor ondernemers in Haarlem – dat is de praktijk van bedrijfsarts Ruud Brans. Met uitgebreide ervaring in diverse bedrijfstakken bied ik ondernemingen de gewenste expertise inzake bedrijfsgeneeskundige service.

Eigen regie model

Het eigen regie-model heeft veel voordelen. Bij dit model houdt een werkgever zo veel mogelijk zelf de regie bij verzuimbegeleiding, het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden en het goed houden van de werksfeer op het bedrijf. Mijn voorkeur voor dit model stoelt op de langdurige ervaring die ik opdeed bij een scala aan bedrijven.

Er bestaat ook een model waarbij een (externe) casemanager optreedt als een soort bemiddelaar tussen zieke werknemer, bedrijfsarts en de ondernemer. In mijn ogen is deze aanpak meestal te omslachtig. Directe lijnen tussen ondernemer en bedrijfsarts werken doorgaans het beste.

Voorkomen is beter

Een bedrijfsarts komt doorgaans in beeld als er sprake is van ziekte. Maar voorkomen van ziekte is beter. Belangrijk is daarom dat een bedrijfsarts tips kan geven om het optreden van ziekte of arbeidsongeschiktheid vóór te zijn. Zulke tips kunt u van mij verwachten. Praktisch bruikbare tips, die gericht zijn op een goede fysieke en geestelijke gezondheid van uw personeel en de daarvoor benodigde arbeidsomstandigheden. Dat pakt goed uit voor uw medewerkers, en daarmee voor uw onderneming.