Bedrijfsarts Hoofddorp

Bedrijfsarts Ruud Brans biedt ondernemingen in Hoofddorp een goede ondersteuning om werknemers gezond en fit aan het werk te houden. Met het oog op de belangen van de onderneming staat in mijn werk het welzijn van medewerkers centraal. Tot voordeel van uiteindelijk iedereen.

Eigen regie houden

Arbeidsongeschiktheid kan zeer storend uitpakken op bedrijfsprocessen. Overmacht, zoals bij een plotseling ernstig ongeval, is nooit helemaal uit te sluiten. De praktijk leert dat veel ziektedagen verloren gaan met klachten die te voorkomen zijn. Voor een werkgever is het zaak om zo veel mogelijk zelf de regie te houden over de inzet van medewerkers die zich ziek melden.

Als bedrijfsarts in Hoofddorp ben ik een groot voorstander van het zogeheten eigen regie-model. Volgens dit model bent en blijft u als werkgever de spil bij het voorkomen en oplossen van ziekteverzuim. U beslist over de inzet van een bedrijfsarts, zonder dat er bijvoorbeeld eerst nog een externe casemanager aan te pas moet komen. 

Mijn aanpak bij het eigen regie-model is dat wij een partnerschap aangaan indien u gevestigd bent in of nabij Hoofddorp. Gezamenlijk kunnen wij dan voor uw onderneming een plan van aanpak maken om het verzuim terug te dringen, om arbeidsomstandigheden waar mogelijk te verbeteren, en de algehele gezondheidssituatie en de sfeer in het bedrijf te optimaliseren.