Bedrijfsarts Schiphol

Als bedrijfsarts met klanten op Schiphol herken ik snel de verschijnselen van vrijwel iedere vorm van ziekte. Het kan gaan om de gevolgen van zware of langdurige fysieke belasting. Ook psychische druk kan mensen ziek maken. Op Schiphol kunnen werknemers te maken krijgen met gevaarlijke stoffen, maar ook met sociale druk of financiële verlokkingen. Natuurlijk kan er ook gewoon sprake zijn van stom ongeluk.

Diagnose en herstel

Een goede bedrijfsarts herkent ziekteverschijnselen, en kan snel onderscheid maken tussen fysieke, psychische en sociale oorzaken. Dat is van belang voor een werknemer, maar zeker ook voor een werkgever. Op basis van een eigen diagnose kan een bedrijfsarts adviezen geven voor herstel. Met een eigen, vaste bedrijfsarts verloopt dit proces gewoonlijk veel efficienter en effectiever dan met een ad hoc ingehuurde bedrijfs- of arbo-arts.

Dynamiek rond Schiphol

Op en rondom Schiphol zijn enorm veel bedrijven gevestigd, in vele soorten en maten. Hier heerst vaak een grote dynamiek, die hoge eisen kan stellen aan medewerkers. Als bedrijfsarts kan ik ondernemers bijstaan om het personeel gezond te houden of te krijgen. Met een brede ervaring in diverse bedrijfstakken kan ik ieder bedrijf op maat van dienst zijn.