Verzuim begeleiding

Maatwerk:

Verzuimbegeleiding is maatwerk, voor ieder bedrijf liggen de speerpunten op andere plaatsen en op andere momenten. Het doel is om niet pas te reageren bij verzuim, maar juist om dit verzuim vóór te zijn. Dit kan door preventief gericht aandacht aan uw personeel te besteden.

Uw personeel is voor een groot deel bepalend voor de bedrijfsresultaten en de klanttevredenheid. Daarom is het van groot belang de inzetbaarheid van uw medewerkers zo optimaal mogelijk te houden.

De bedrijfsarts geeft u een goed beeld van de inzetbaarheid en gezondheid van uw personeel.

Door de inzet van een vaste bedrijfsarts geeft u uw werknemers een optimale begeleiding daar waar nodig.

Kiezen voor een externe casemanager, die geen binding heeft met uw bedrijf, personeel of product, leidt juist tot onnodig lang verzuim en vergroot de kans op loon- en /of verhaalsanctie vanuit het UWV.

Door de nieuwe privacy wetgeving is het de vraag of casemanagers nog wel mogen worden ingezet.

Door de veranderde wetgeving, waarbij werknemers langer moeten doorwerken, is het van nog groter belang dat u als werkgever uw werknemers gezond, gemotiveerd en daarmee langer inzetbaar houdt.

 

Over deze belangrijke onderwerpen wil ik graag met u van gedachten wisselen.