Periodieke keuring (PMO)

Periodiek medisch onderzoek is in een aantal gevallen wettelijk geregeld, zoals het gezichtsvermogen onderzoek bij beeldschermwerk en vrachtwagenchauffeurs.

Maar u kunt ook hier denken aan maatwerk, door samen met uw werknemers gericht op zoek te gaan naar gezondheidsaspecten en risico's. Kleine onderzoeken naar risicofactoren zoals bloeddruk, suikerhuishouding  en gewicht zijn goede instrumenten die ingezet kunnen worden. Dit wordt door de werknemers vaak gezien als secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar het geeft ook een goede indruk van de fitheid van uw mensen.

Ook de inzet van vragenlijsten, naar bijvoorbeeld de Personeelstevredenheid, of de Work Ability Index (WAI), kan los of in combinatie worden ingezet. De uitkomsten worden door een landelijk opererend enquêtebedrijf verwerkt, waarbij de uitkomsten aan uw branchegenoten worden gespiegeld.

Voor uitgebreider onderzoek op maat, met vragenlijsten en lichamelijk onderzoek, is de inzet van een gecertificeerde "Keuringsbus" voor de deur van uw bedrijf een optie.