Gezondheids advies

Er zijn veel zaken die verplicht zijn voor een werkgever om de gezondheid van uw werknemer te bewaken. Maar er zijn ook eenvoudige en goedkope onderzoeken mogelijk die niet verplicht zijn, maar wel een goed beeld geven van de algemene gezondheid en motivatie van uw personeel.

Bij het gericht inzetten van kleine en overzichtelijke onderzoeken naar de gezondheid en motivatie van uw werknemers kan er gekeken worden naar de risico's die zij lopen.

U kunt dan denken aan advies over en onderzoek naar de algemene gezondheid: bloeddruk, overgewicht, suikerziekte, cholesterol, voeding, beweging en begeleiding bij een personeelstevredenheidsonderzoek.

Al deze zaken kunnen op uw bedrijf uitgevoerd worden.