Stralingsarts Ziekenhuis

Stralingsarts voor ziekenhuis en andere ondernemingen

Als stralingsarts of stralingsdeskundige kan ik veiligheidsadvies geven aan medewerkers die het risico lopen te worden blootgesteld aan radioactieve of elektromagnetische straling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij radiologisch laboranten of MRI-medewerkers in een ziekenhuis. Het betreft hier zogeheten A-medewerkers.

A-medewerkers gekeurd

Personen worden gerekend tot de categorie A-medewerker indien zij het risico lopen op een gemeten of berekende stralingsdosis van 6 tot 20 mSv (milliesievert) per jaar. A-medewerkers moeten jaarlijks een keuring krijgen om hun functie te mogen blijven uitoefenen. Categorie B-medewerkers staan bloot aan stralingsdoses van 1 to 6 mSv. Dit geldt bijvoorbeeld voor cabinepersoneel op intercontinentale vluchten. Voor hen geldt de periodieke keuringsplicht niet.

Werkzaam in ziekenhuis

Ik ben geregistreerd stralingsarts, waarvoor een opleiding Stralingsdeskundige niveau 3 vereist is. In die functie ben ik onder meer werkzaam in diverse ziekenhuizen in Nederland, omdat daar medewerkers in aanraking komen met straling.

Ik kan adviseren over:

 

  • De vereiste afstand tussen werknemer en stralingsbron
  • Beperken van de blootstelling aan de straling
  • Afschermen van straling uitzendende apparatuur
  • Waarschuwingssybolen aanbrengen
  • Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Ook voor andere ondernemingen kan ik toezien op de gezondheid van werknemers die met ioniserende straling in aanmerking (kunnen) komen.